سفید
فلوئنس

رنو فلوئنس

رنو فلوئنس دارای حجم موتور 2000 سی سی بوده از جمله آپشن های این سدای فرانسوی کروز کنترل، سیستم محدود کننده سرعت، فعال شدن خودکار فلاشرها هنگام ترمز ناگهانی، سیستم هشدار موانع عقب، استارت دکمه ای، مجهز به 6کیسه هوا میباشد .