4 شهريور 1402 - 05:04 0 نظر

◾️ رونمائی کامیون جفت‌محور کمپرسی و کامیون جفت‌محور باری با برند شکموتو

◾️اولین دیدار با دو عضو جدید محصولات شکموتو

◾️شرکت آرین دیزل در مورخ 27 مرداد 1402 ، از کامیون 26 تن جفت محور کمپرسی و کامیون 26 تن جفت محور باری خود با برند شکموتو رو نمایی کرد .

جزئیات بیشتر ...
صفحه 1 از مجموع 4